JA Romania Preinscrieri la programele JA!

Sesiunea de preînscrieri la programele internaționale Junior Achievement
Forma de implementare CDȘ/CDL – Anul școlar 2017 - 2018

JA România oferă, în mod gratuit, instituţiilor şcolare, cadrelor didactice și elevilor programe de tipul “learning by doing”, adaptate specificității și categoriilor de vârstă din sistemul educațional românesc (detalii AICI). KIT-ul unui program include manuale, training, consultanță și certificate.*

Sesiunea de preînscrieri se desfășoară în perioada 1 februarie – 1 martie 2017 și este dedicată exclusiv cadrelor didactice care pot derula programele internaționale Junior Achievement în anul școlar 2017-2018, sub forma de implementare CDȘ/CDL – Curriculum la Decizia Școlii. Atenție, numărul de locuri disponibile este limitat!
Un cadru didactic poate opta pentru maximum două programe JA, indiferent de numărul de clase selectate. Dacă acesta predă la mai multe școli, va realiza o preînscriere separată pentru fiecare școală.

Pentru a realiza preînscrierea, completați câmpurile de mai jos, fără a utiliza diacritice, ghilimele și prescurtări.

 

 

Procesul de înscriere la programele JA se finalizează la începutul anului școlar 2017 – 2018 (luna septembrie), prin realizarea înscrierii online, în contul de profesor, și încheierea unui acord de parteneriat (conform indicațiilor primite de la echipa JA pe email).
*Certificatele pentru elevi și profesori se acordă în urma validării implementării programului la clasă.

Despre Junior Achievement România
Din 1918 în lume şi din 1993 în România, Junior Achievement implementează în şcoli programe de dezvoltarea abilităților pentru viață, educaţie economică, antreprenorială, financiară, de orientare profesională și educație pentru sănătate și viață activă. Prin activităţile learning by doing desfăşurate la clasă şi interacţiunea cu voluntari, consultanți din comunitatea de afaceri, tinerii dobândesc competenţe esenţiale pentru viaţă, experienţe inedite, oportunitatea de a participa la competiţiile internaţionale din cadrul programelor, apartenenţa la o reţea globală educaţională şi profesională - 39 de țări din Europa și 123 din toată lumea urmează programele JA. În România, acestea se desfăşoară în peste 1.600 de şcoli publice din întreaga ţară, datorită parteneriatului cu Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice şi susţinerii financiare din partea comunităţii de afaceri. JA România este membră a JA Worldwide® şi JA Europe.