Sesiunea de preînscrieri la programele internaționale Junior Achievement
Forma de implementare CDȘ/CDL – Anul școlar 2018 - 2019

JA România oferă, în mod gratuit, instituţiilor şcolare, cadrelor didactice și elevilor programe de tipul "learning by doing", adaptate specificității și categoriilor de vârstă din sistemul educațional românesc (detalii AICI). KIT-ul unui program include manuale, training, consultanță și certificate.*

Sesiunea de preînscrieri este dedicată exclusiv cadrelor didactice care pot derula programele internaționale Junior Achievement în anul școlar 2018-2019, sub forma de implementare CDȘ/CDL – Curriculum la Decizia Școlii. Un cadru didactic poate opta pentru maximum două programe JA, indiferent de numărul de clase selectate. Dacă acesta predă la mai multe școli, va realiza o preînscriere separată pentru fiecare școală.

Perioada de preînscrieri: 16 noiembrie 2017 – 31 ianuarie 2018

Nu este permisă utillizarea diacriticelor, ghilimelelor și prescurtărilor.

Clic AICI pentru preînscrieri Curriculum extins CDL 2018-2019

În cazul în care formularul nu se trimite, pentru a putea alege din nou programul, este necesară o altă selecție la Ciclul de învățământ (de exemplu, în loc de Primar, se va selecta Primar_Gimnazial). Înainte de a apăsa butonul FINALIZARE ÎNSCRIERE, verificați dacă au fost completate toate informațiile solicitate.

Procesul de înscriere la programele JA se finalizează la începutul anului școlar 2018 – 2019 (luna septembrie), prin realizarea înscrierii online, în contul de profesor de pe www.jaromania.org/profesori și încheierea unui acord de implementare (conform indicațiilor ce vă vor fi trimise de echipa JA pe e-mail, în septembrie 2018).
*Certificatele pentru elevi și profesori se acordă în urma validării implementării programului la clasă.

Clic AICI pentru preînscrieri Curriculum extins CDL 2018-2019

Despre Junior Achievement România
Din 1918 în lume şi din 1993 în România, Junior Achievement implementează în şcoli programe de dezvoltarea abilităților pentru viață, educaţie economică, antreprenorială, financiară, de orientare profesională și educație pentru sănătate și viață activă. Prin activităţile learning by doing desfăşurate la clasă şi interacţiunea cu voluntari, consultanți din comunitatea de afaceri, tinerii dobândesc competenţe esenţiale pentru viaţă, experienţe inedite, oportunitatea de a participa la competiţiile internaţionale din cadrul programelor, apartenenţa la o reţea globală educaţională şi profesională - 39 de țări din Europa și 123 din toată lumea urmează programele JA. În România, acestea se desfăşoară în peste 1.600 de şcoli publice din întreaga ţară, datorită parteneriatului cu Ministerul Educaţiei Naționale  şi susţinerii financiare din partea comunităţii de afaceri. JA România este membră a JA Worldwide® şi JA Europe.
Achievement Romania este operator de date cu caracter personal înregistrat la Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 10693.​