Preînscrieri la Programele Internaționale Junior Achievement – CDȘ/CDL 2018/2019

JA România oferă, în mod gratuit, instituțiilor școlare, cadrelor didactice și elevilor programe de tipul learning by doing: manuale aprobate, training, programe didactice, planificări calendaristice, consultanță și certificate* adaptate specificității și categoriilor de vârstă din sistemul educațional românesc (detalii).

Sesiunea de preînscrieri este dedicată exclusiv cadrelor didactice care pot implementa programe CDȘ/CDL (Curriculum la Decizia Școlii). Un cadru didactic poate opta pentru maximum 2 Programe Internaționale JA, indiferent de numărul de clase selectate. Dacă acesta predă la mai multe școli, va realiza o preînscriere separată pentru fiecare școală.

Programe și planificări: ► Primar ◄   ► Gimnazial ◄   ► Liceal ◄  

Clic AICI pentru preînscrieri Curriculum extins CDL 2018-2019

În cazul în care formularul nu se trimite, pentru a putea alege din nou programul, este necesară o altă selecție la Ciclul de învățământ (de exemplu, în loc de Primar, se va selecta Primar_Gimnazial). Înainte de a apăsa butonul FINALIZARE ÎNSCRIERE, verificați dacă au fost completate toate informațiile solicitate.

Procesul de înscriere la programele JA se finalizează la începutul anului școlar 2018 – 2019 (luna septembrie), prin realizarea înscrierii online, în contul de profesor de pe www.jaromania.org/profesori și încheierea unui acord de implementare (conform indicațiilor ce vă vor fi trimise de echipa JA pe e-mail, în septembrie 2018).
*Certificatele pentru elevi și profesori se acordă în urma validării implementării programului la clasă.

Clic AICI pentru preînscrieri Curriculum extins CDL 2018-2019

Despre Junior Achievement România
Din 1918 în lume şi din 1993 în România, Junior Achievement implementează în şcoli programe de dezvoltarea abilităților pentru viață, educaţie economică, antreprenorială, financiară, de orientare profesională și educație pentru sănătate și viață activă. Prin activităţile learning by doing desfăşurate la clasă şi interacţiunea cu voluntari, consultanți din comunitatea de afaceri, tinerii dobândesc competenţe esenţiale pentru viaţă, experienţe inedite, oportunitatea de a participa la competiţiile internaţionale din cadrul programelor, apartenenţa la o reţea globală educaţională şi profesională - 39 de țări din Europa și 123 din toată lumea urmează programele JA. În România, acestea se desfăşoară în peste 1.600 de şcoli publice din întreaga ţară, datorită parteneriatului cu Ministerul Educaţiei Naționale  şi susţinerii financiare din partea comunităţii de afaceri. JA România este membră a JA Worldwide® şi JA Europe.
Achievement Romania este operator de date cu caracter personal înregistrat la Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 10693.​