Preînscrieri la programele internaționale Junior Achievement – CDȘ/CDL, anul școlar 2020-2021

Junior Achievement (JA) România oferă, în mod gratuit, instituțiilor școlare, cadrelor didactice și elevilor programe de tipul learning by doing și project based: manuale aprobate, training, programe didactice, consultanță și certificate, adaptate specificității și categoriilor de vârstă din sistemul educațional românesc (detalii).

Sesiunea de preînscrieri este dedicată exclusiv cadrelor didactice care pot implementa programe CDȘ/CDL (Curriculum la Decizia Școlii/Curriculum în Dezvoltare Locală). Un cadru didactic poate opta pentru maximum 2 programe internaționale JA, indiferent de numărul de clase selectate. Dacă acesta predă la mai multe școli, va realiza câte o preînscriere pentru fiecare școală. Materialele în formă tipărită sunt disponibile doar pentru programele JA care se implementează ca opțional/CDȘ/CDL, cu excepția celor marcate cu „**.

Programe și planificări: ► Primar ◄   ► Gimnazial ◄   ► Liceal ◄  

Programele JA se adresează claselor 0 – XII

În cazul în care formularul nu se trimite, pentru a putea alege din nou programul, este necesară o altă selecție la Ciclul de învățământ (de exemplu, în loc de Primar, se va selecta Primar_Gimnazial). Înainte de a apăsa butonul FINALIZARE PREÎNSCRIERE, verificați dacă au fost completate toate informațiile solicitate.

Înscrierea la programele JA se finalizează la începutul anului școlar 2020 – 2021 (luna septembrie), prin generarea acordului de implementare din contul de profesor de pe www.jaromania.org/profesori, conform indicațiilor care vor fi transmise de echipa JA prin SMS și în contul de profesor, în septembrie 2020.

Materialele pentru programele marcate cu " " sunt disponibile doar în format electronic.

Despre Junior Achievement România
Junior Achievement (JA) România este o organizație non-profit, având ca misiune dezvoltarea în România a programelor internaționale JA de educație antreprenorială, economică, financiară, STEM, pentru orientare profesională, sănătate și viață activă și dezvoltarea abilităților pentru viață. 40 de țări din Europa și 100+ de țări din toată lumea urmează programele JA. În România, acestea sunt urmate de peste 200.000 de elevi din 1.700 de școli publice, prin parteneriatul cu Ministerul Educației Naționale și cu susținerea financiară a comunității de afaceri. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.jaromania.org și pe pagina de Facebook www.facebook.com/JuniorAchievementRO
Junior Achievement (JA) România este operator de date cu caracter personal înregistrat la Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 10693.​